NieuwsCirculair bouwen
16-4-2019Door Baukje van der Vlugt

Grensverleggend bouwen: De circulaire woning staat

Dinsdag 17 april vertelt collega Marije Kamphuijs, Manager Circulariteit bij Van Wijnen, en Jim Teunizen van Alba Concepts tijdens Building Holland over hun ervaringen met circulair bouwen en het meetbaar maken van circulariteit. Building Holland is hét innovatie event voor de bouw en vastgoed.

Proces van productie

Marije Kamphuijs belicht deze dag het proces welke de afdeling Productontwikkeling van Van Wijnen heeft doorlopen richting het vervaardigen van de circulaire Fijn Wonen-woning. Met het Fijn Wonen-product sloeg Van Wijnen eerder de route richting het geïndustrialiseerde bouwen in. De ontwikkeling van een volledig modulaire en remontabele woning betrof de volgende logische stap in het najagen van de ambities voor de toekomst.

Prototype

Inmiddels is het prototype van de circulaire woning opgebouwd in Gorredijk. Kamphuijs: “Vorig jaar belichtten we op het podium bij Building Holland onze stip op de horizon. In de tussentijd is er veel gebeurd. Met het hele projectteam is er hard gewerkt om de verschillende onderdelen te ontwikkelen. Er is samen gebrainstormd, onderzocht, getest, gefinetuned, gebouwd en weer afgebroken. Dit laatste uiteraard in het kader van het remontabele aspect van de woningen. “We zijn super trots dat de woningen er nu echt staan,” vertelt zij. ”Voor geïnteresseerden staat er een kop koffie klaar.”

Circulariteit meetbaar maken

Naarmate de ideeën meer vaste vormen aannamen, werd duidelijk dat het lastig was om de term ‘circulariteit’ uit te leggen én goed te onderbouwen. Kamphuijs: “Juist de meetbaarheid vonden we belangrijk. We willen kunnen doen wat we zeggen!” Om die reden ging het team een samenwerking aan met Alba Concepts. Zij hebben een eenduidige maatstaf voor circulariteit ontwikkeld. Aan deze maatstaf, de zogenaamde Building Circularity Index© (BCI), ligt een wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, welke Jim Teunizen van Alba Concepts toelicht.

Alba Concepts

Teunizen: “De bouwstenen van het BCI-rekenmodel hebben betrekking op de herkomst van de materialen voor de gehele woning evenals het toekomstig gebruik van deze materialen en de losmaakbaarheid van de elementen.” De levensloop van de materialen was direct van invloed op het ontwikkelingsproces van Fijn Wonen Circulair.

Tijdens de gezamenlijke presentatie op Building Holland zal Teunizen bekend maken hoe Fijn Wonen Circulair ‘scoort’ op de BCI. Daarnaast verbindt hij de resultaten van de BCI aan de financiële cycli waardoor deze kunnen worden gekapitaliseerd en geïmplementeerd in de business case. Zo wordt in de toekomst niet alleen de materialenkringloop maar ook de financiële kringloop gesloten.

Wilt u meer weten over de circulaire woning? Neemt u dan contact op met Marije Kamphuijs.