NieuwsInspiratieCirculair bouwen
3-11-2022Door Marrit de Haan

Donderdag 3 november vond het officiële ondertekenmoment voor de NH Bouwstroom plaats. In totaal zetten 14 'Bouwstromers' (acht corporaties en zes bouwpartners) hun handtekening en dragen zij samen hun steentje bij aan het oplossen van het woningtekort in de provincie Noord-Holland. Fijn Wonen gaat haar appartementen realiseren en afleveren aan de woningcorporaties in deze regio.

Samenwerking van acht woningcorporaties

De NH Bouwstroom is een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties in de provincie Noord Holland. De behoefte aan betaalbaar wonen is ook hier erg groot. Acht woningcorporaties (Eigen Haard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Wooncompagnie, Woontij, Woonwaard en Ymere) bundelden daarom vorig jaar hun krachten en vormen zo de NH Bouwstroom. Samen gaan ze actuele woningmarktproblemen oplossen zoals het tekort aan betaalbare woningen voor veel Nederlanders. Dit doen ze door centraal in te kopen, het bouwproces te standaardiseren en fabrieksmatig, modulair en circulair te bouwen. Dit alles natuurlijk zonder in te leveren op kwaliteit, betaalbaarheid en uitstraling.

Selectie marktpartijen

De NH Bouwstroom heeft na een intensief selectieproces zes bouwpartners geselecteerd die mee kunnen én willen in de beoogde manier van samenwerken. Stuk voor stuk zijn dit bouwpartners die een (woon)product kunnen leveren dat voldoet aan de eisen wat betreft programma, uitstraling, duurzaamheid en flexibiliteit. De NH Bouwstroom en de bouwpartners trekken vanuit gedeeld belang op met gemeenten om samen locaties te vinden in Noord-Holland waar zij in de komende jaren woningen kunnen bouwen. Fijn Wonen is als partner uitgekozen op basis van de appartementen die gemaakt worden in de woningfabriek en als kant-en-klare elementen op de bouwplaats in elkaar gezet worden. De eerste 600 woningen zijn tijdens deze bijeenkomst verdeeld, op naar de volgende 1000 en uiteraard de realisatie ervan!

Groepsfoto bouwers NH Bouwstroom
Menso tekent de intentieovereenkomst