Schagerbrug | 37 woningen

Op een voormalig voetbalveld in Schagerbrug komt de nieuwe wijk Dijkzicht. Hier worden binnenkort 37 Fijn Wonen-woningen gerealiseerd. Het gaat om een mix van één- en tweelaags woningen met kap, waaronder ook een aantal levensloopbestendige woningen.

Locatie

Meer weten over dit project?